Coriolis

22:a Dansaren, CC61

Nazeem,

Jag hoppas att detta brev finner sig vid god hälsa och att dina dagar är ljusa.

Jag kan tyvärr inte säga detsamma om mina egna dagar; de tycks mörkare och dystrare än tidigare. Mitt svårmod tycks inte vilja lyfta; ända sedan broder Chosai… nej. Jag är ännu inte därhän att jag förmår skriva om det som hände. Jag kan bara hoppas att Ikonerna visar mig nåd i mitt resande, så att jag får uppleva sinnesfrid vid min cykliska pilgrimsresas ände.

Du råder mig att inte vara otålig, att sinnet går dit det vill, att tiden läker sår; dina råd är vänliga, men tyvärr föga tröst. Vetskapen om en kommande lättnad gör intet för nuets bördor. Jag tror dock att ditt ursprungliga råd, att påbörja denna pilgrimsfärd ut i Horisonten var ett gott sådant. Trots att jag fortfarande tyngs av mina minnen så är det dagliga livet utanför klostermurarna uppfriskande och distraherande – och vem vet? kanske är det vad jag behöver.

Jag lämnar Coriolis imorgon, efter att ha sett mig mätt på hennes under, åtminstone för denna gång. Jag spenderade gårdagen i Sökarnas trädgårdar; sannerligen en upplevelse för att lugna själen, även om mina bekymmer snabbt hann ifatt mig.

Som du vet har jag blivit bekant med andra, som jag bor med. Dubal och Zake har varit ett gott sällskap. Igår fick de båda, som jag förstod saken, oväntade tidender – Zeke fick ett oväntat och osökt erbjudande om arbete, och Dubal stötte på en gammal barndomsvän vid namn Shizina, som fattat beslutet att gå med i Sökarnas Cirkel som nunna. Hon verkade nästan själv förvånad över beslutet, men fast i sin tro. Jag önskade henne all lycka, och hoppas att hon finner det hon söker. I sällskap med henne var också en annan, som hon kallade “Ib”. Han talade mycket lite, verkade fjärma sig från mänskligt sällskap. Hon gav mig också en gåva, ett gammalt timglas hon av en slump fått i sin ägo. Hon menade, att hon inte hade någon nytta av dylikt dit hon skulle, och jag lovade att ta hand om glaset.

Zakes erbjudande visade sig gälla att rusta upp och driva en tabakgård nere på Kua. Jag har ju givetvis sett Monoliten, men inte mycket mer av Kua, så när han nu på morgonen frågade mig och Dubal om vi var intresserade av att följa och hjälpa honom tackade jag ja. Det är ytterligare en upplevelse, och vem vet? Kanske kan hårt arbete på en gård skapa ro i mina tankar.

Tyvärr visade det sig också att den “Ib” som följt Shizina upp till Coriolis varit något ohederlig i sina intentioner – vi förhördes av hårdföra Rättsskipare idag vid lunchtid, som hade funnit spår av illegala preparat i vår bostad. De såg vår oskuld, Domaren log mot oss denna dag. Ib visade sig tyvärr ha försvunnit, och inte heller Shizina hade någon aning om vart han tagit vägen. Det visade sig också att de båda åkt upp till stationen i en egen skyttel, som de parkerat i Källaren. Rättsskiparna planerar nu att bevaka hangaren ifråga utifall Ib, vars egentliga namn tydligen är Yam, återkommer.

Då skytteln ifråga visade sig tillhöra Bulletinens redaktion nere på Kua, och vi ändå behöver transportera oss ner till planeten, så beslutade vi att använda skytteln för vår färd ner till Kua, lämna den hos dess rättmätiga ägare, och sedan hyra oss någon form av landgående transportmedel ut till gården.

Jag hoppas kunna skriva till dig snart igen.

Må Dansaren le mot dig varje dag.

Quasim

Comments

krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.