Coriolis

Alltid en början

Spelledarens tankar

Överblick över handlingen

Scenariot och kampanjen kickade igång CC61, dag 21 i Dansarens segment. Rollpersonerna tog tuben hem till marknadstorget och stötte ihop med Dubals vän Shizina och hennes kompanjon som kallade sig Ib.

Shizina hade bestämd sig för att ansluta sig till Sökarnas Cirkel. Hon överräckde även ett märkligt timglas till Quasim.

Zake fick ett anställningserbjudande av Gopal Rashid, och morgonen därpå träffades de och samarbetet säkrades muntligt. Planeringen av övertagandet av tabak-plantaget Marhabans lantgods hade precis börjat när en Rättsskipare bad rollpersonerna infinna sig i sin bostad.

Hon anklagade dem för opor-innehav, men misstankarna styrdes senare mot Ib. Sällskapet uppsökte Shizina i Sökarnas trägård och fick lite fler upplysningar om Ib, vars verkliga namn visade sig vara Yam, något Shizina hållit inne med. Yam var förutom misstänkt för narkotikabrott sökt som vittne till ett okänt brott.

Därefter rälsade spelledarna rollpersonerna att fokusera på Taragirin, skeppet Shizina och Yam kom till stationen med. Efter att ha undersökt bevakningen återvände rollpersonerna och övertalade de två Coriolisgardister där att de inte bröt mot några order om de överlämnade skeppet.

Comments

moller

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.