Dubal

Satt, mörk och något klumpig.

Description:

Den satta mannen sitter och skruvar på en flux-modul i skeppsmotorrummet. Mannen är inte kraftigt stark eller tjock, utan mer att han inte ser så smidig ut. Han påminner mer om en sten där han sitter. Hans kraftiga mörka ögonbryn drar ihop sig mer desto närmare du kommer, djupt inne i sitt arbete som han är. I ett raseriutbrott slår han näven i bordet, slänger ut en svordom och kastar ett mindre verktyg längst ut i rummet, då han märker dig. “Uhmf, ursäkta”, säger han medan han drar det korta klippta bruna håret bakåt. “Vad vill du?”, frågar han medan han synar dig.

Bio:

Dubal är uppfödd på en koloni bland en av planeterna en bit från sektorn och har sen tidig ålder hjälpt till i samhället han växte upp i. Den tiden ser han tillbaks på med ironi, att man kunde tro att världen och rymden var så vacker och god.

Tack vare sin faders kontakter fick han plats på en högre teknisk utbildning, som han skulle ha gått igenom med topp betyg ifall han inte hade hoppat av. Varför? Själv säger han att det var pågrund av ett bråk där han bröt en klasskamrats näsa, men är det hela sanningen?

Dubal

Coriolis Yreburre