Zake

Description:
Bio:
<table> <tr><td>
Zake
Namn
</td></tr> <tr><td>
Smugglare/Prospektör
Koncept
</td></tr> <tr><td>
Kolonisatör
Bakgrund
</td></tr> <tr><td>
Ålder
</td></tr> <tr><td>
Längd
</td></tr> <tr><td>
Vikt
</td></tr> <tr><td>
Resenären
Ikon
</td></tr> <tr><td>
Modersmål
</td></tr> <tr><td>
Härkomst
</td></tr> <tr><td>
Erfarenhet
</td></tr> <tr><td>
T. öde
</td></tr> <tr><td>
5
P. öde
</td></tr> <tr><td>
Sår
</td></tr> <tr><td>
Skador
</td></tr> <tr><td>
För- och nackdelar
</td></tr> <tr><td>
Flygaress III
</td></tr> <tr><td>
Datorsnille I
</td></tr> <tr><td>
Ambidexter
</td></tr> <tr><td>
Oavslutad Pilotutbildning
</td></tr> <tr><td>
Efterlyst I
</td></tr> <tr><td>
Homofobi
</td></tr> <tr><td>
Bionisk
</td></tr> <tr><td>
Smidig I
</td></tr> </table> <table> <tr><td>
Etikett
 
</td></tr> <tr><td>
Förhandla
 
8
</td></tr> <tr><td>
Ledarskap
 
5
</td></tr> <tr><td>
Övertala
 
11
</td></tr> <tr><td>
Fordon
 
5
</td></tr> <tr><td>
Pilot
 
11/15
</td></tr> <tr><td>
Rörlighet
 
5/7
</td></tr> <tr><td>
Spaning
 
5
</td></tr> <tr><td>
Överlevnad
 
5
</td></tr> <tr><td>
Kastvapen
 
</td></tr> <tr><td>
Manöver
 
6
</td></tr> <tr><td>
Närstrid
 
</td></tr> <tr><td>
Skjutvapen
 
8
</td></tr> <tr><td>
Vapensystem
 
/1
</td></tr> <tr><td>
Byråkrati
 
</td></tr> <tr><td>
Datorer
 
11/13
</td></tr> <tr><td>
Medicin
 
</td></tr> <tr><td>
Ingenjör
 
8
</td></tr> <tr><td>
Såkerhetssystem
 
</td></tr> <tr><td>
Beteendevetenskap
 
</td></tr> <tr><td>
Naturvetenskap
 
8/9
</td></tr> <tr><td>
Humaniora
 
</td></tr> <tr><td>
Social vetenskap
 
</td></tr> </table>

Zake

Coriolis moller