Fraktionernas råd

För att spara plats i NPC-listan försvinner alla medlemmar i fraktionernas råd som rollpersonerna inte har någon som helst koppling till därifrån. Istället finns fulla listan över medlemmarna i rådet här.

Namn Fraktion Koppling till RP
Guvernör Kemal Dargosian Oberoende
Terminos Lete Ahlams tempel
Mandragor Ho Drakoniterna
Jesibel Niales Fria Ligan
Wasimah Umm Ikonernas Kyrka Quasim är präst
Tiera Yriedes Konsortiet
Harnek Mara Bulletinen
Desaron Kai Kolonialagenturen x är prospektör
Morwan Pasa Stiftelsen
Suhaima Taslim Legionen
Syster Almas Pariatets Orden
Sharif Afta Sökarnas cirkel
Johara Quassar Zenits Hegemoni Dubals utbuldining, xs utbildning
Emissarien Observatörsstatus

Fraktionernas råd

Coriolis moller